Αφρική: Αλύτρωτες γυναίκες - Ταξίδι στους πολιτισμούς