Αφρική: Batamaliba, οι αρχιτέκτονες - Ταξίδι στους πολιτισμούς