Γέννηση ενός υβριδικού πολιτισμού - Ταξίδι στους πολιτισμούς