Μύθοι Λατινικής Αμερικής & Ελλάδας - Ταξίδι στους πολιτισμούς