Προς έναν σύγχρονο μαγικό ρεαλισμό - Ταξίδι στους πολιτισμούς